Tandartsen en Modern

Uw tandartsen

voor gezonde en stralende tanden


Tandartsenpraktijk

Bernhardlaan

Tandarts

A.C.A. Kootstra

tel: 0492-524195


Bignr: 19022173902

Prins Bernhardlaan 10a

5707 HJ  Helmond

Copyright ® 2014 Tandartsenpraktijk Bernhardlaan

Tandartsen J.M.A.J. Bongers en A.C.A. Kootstra

Digitale röntgen

Tandarts Kootstra voert praktijk in Helmond sinds 1988, sinds 2004 in samenwerking met tandarts Bongers  aan de Prins Bernhardlaan 10A, zoals de home-pagina al vermeldt met behoud van eigen identiteit van de praktijk.

In de praktijk wordt sinds het begin gebruik gemaakt van digitale röntgen.

Zowel de intra-orale foto's als de extra-orale opnamen zijn digitaal.

Tandarts Bongers is werkzaam in Helmond sinds 1992 en sinds 2004 in samenwerking met tandarts Kootstra.

Voor ons houdt dat in, dat u vanzelfsprekend  een zeer persoonlijke behandeling krijgt, waarin voorlichting en preventie  in de breedste zin een prominente plaats innemen. Behandelplanning met geïnformeerde overeenstemming is de basis voor uw tandheelkundige behandeling.  Behoud en herstel van de natuurlijke functie van het gebit is hetgeen  waar wij ons op toeleggen.  Hoge esthetiek en extreme duurzaamheid van restauraties met behoud van vitaliteit van gebitselementen vormen belangrijke pijlers van een eventueel herstel van de gebitsfunctie.

Waar nodig werken wij  nauw samen met andere professionele mondzorgverleners , zoals kaakchirurgen, mondhygienisten en tandarts-specialisten voor specifieke behandelingen. Kundige en gedreven tandtechniekers vormen een zeer belangrijk onderdeel van de fraaie en goede resultaten.

Zowel tandartspraktijk J.M.A.J. Bongers als A.C.A. Kootstra hebben een goede relatie met, maar zijn onafhankelijk van alle zorgverzekeraars. Dit houdt bijvoorbeeld in, dat wij in eerste instantie de declaratie uit hoofde van uw tandartsverzekering rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen, tenzij u aangeeft iets anders te willen of wij van mening zijn, dat uw verzekeraar de u geïndiceerde behandeling beperkt.  Wat het dus ook betekent is, dat onze relatie met u als patient wat ons betreft niet beïnvloed wordt of zal worden door uw zorgverzekeraar.

Voor de komende jaren zijn wij van plan zo min mogelijk van wat u van ons gewend bent te wijzigen. Wat blijft is dus onder meer :  adequate tandheelkundige hulp, afspraken op korte termijn indien nodig –indien noodzakelijk in overleg zelfs dezelfde dag- , vriendelijke en professionele assistentes, drempelloze toegang tot mondzorg voor jeugdigen tot 18 jaar  en niet onbelangrijk: continuïteit van de zorg voor uw gebit door voor u bekende en vertrouwde zorgverleners.  Wat verandert is de codering van de behandelingen: minder coderingen maar uitgebreidere behandelingen binnen de nieuwe coderingen. Tarieven zullen daarom anders lijken, maar in beginsel hetzelfde zijn.  Uw eigen bijdrage aan de kosten voor het onderhoud aan uw gebit zal in het nieuwe jaar daarom nauwelijks afwijken van hetgeen u gewend was.

Moderne apparatuur

Tandarts

J.M.A.J. Bongers

tel: 0492-554650


Bignr: 9035912502